هشتمین اجلاسیه سراسری مدیران واساتید محترم مدارس و حوزات علمیه همکار (پیوسته) با نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان برگزار گردید.

Gallery41DSC650873
Gallery41DSC650870
Gallery41DSC650872
News836
n00197797-t
Gallery41DSC650881
Gallery41DSC650880
Gallery41DSC650879
Gallery41DSC650878
Gallery41DSC650877

کلیه حقوق سایت متعلق است به جامعة المصطفی العالمیة
دیزاین شده در سما