شرکت کنندگان در آزمون ورودی امروز اعم از زن و مرد و پیرو مذهب جعفری و حنفی باهم به رقابت پرداختند تا پس از قبولی در سال ۱۳۹۷ تحصیل خویش را در این دانشگاه شروع کنند.

هیئتی از علما، اساتید دانشگاه و ائمه جمعه و جماعات کشور افغانستان از المصطفی واحد گرگان بازدید کردند.

هفتمین و هشتمین شماره فصلنامه علمی- تخصصی«مطالعات حقوق اسلامی»منتشر شد. شناسه و ارکان فصلنامه علمی- تخصصی شماره هشتم «مطالعات حقوق اسلامی» زمینه انتشار: مطالعات حقوق اسلامی  صاحب امتیاز: جامعةالمصطفی العالمیه- دانشگاه المصطفی واحدکابل  مکان نشر: کابل عرصه توزیع: دانشجویان رشته ای  مقطع زمانی نشر: هر ششماه  مشخصات انتشار: سال چهارم- شماره هشتم- بهار و تابستان 7931  مدیر مسئول: دکتر مجید عبادی  سردبیر: دکتر عبدالخالق فصیحی  دبیر اجرایی، ویراستار و صفحه آراء: محمدعلی عبدلی«رحیمی» (دانشجوی دکترا)  هیئت تحریریه: دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی. دکتر غلام حیدر علامه. دکتر عبدالحکیم سلیمی. دکتر حسین گلستانی. دکتر عبدالخالق فصیحی. دکتر سیدعلی مطهری. دکتر علی اکبر فیاض. دکتر جمعه علی حقانی.

 همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران برگزار می گردد

هشتمین اجلاسیه سراسری مدیران واساتید محترم مدارس و حوزات علمیه همکار (پیوسته) با نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان با حضور حضرت آیت الله اعرافی (دامت برکاته) در تاریخ 13/6/1396 در تالار بزرگ کنفرانس حوزه علمیه خاتم النبیین (ص) در شهر کابل، با شرکت بیش از 500 نفر اشتراک کننده برگزار گردید.

کلیه حقوق سایت متعلق است به جامعة المصطفی العالمیة
دیزاین شده در سما